Is een woonverzekering verplicht?

Een woonverzekering is in Nederland niet wettelijk verplicht, maar wel zeer verstandig. Mocht je onverhoopt te maken krijgen met een schadegeval kunnen de kosten, die bijvoorbeeld voortkomen uit brand- of stormschade erg hoog oplopen. Bovendien wordt in de praktijk door vrijwel iedere hypotheekverstrekker een opstalverzekering verplicht gesteld.