Hoort de (laminaat) vloer van mijn huis bij de inboedel of bij de opstal?

goedkoopste Inboedelverzekering FBTO

Indien je een schade geval hebt aan de vloer in je huis, bijvoorbeeld aan de laminaatvloer of tapijt, is het niet altijd direct duidelijk of dit nou onder je opstalverzekering valt, of juist onder de inboedelverzekering. Gelukkig zijn er hierover binnen de verzekeringswereld duidelijke regels die worden gehanteerd, die we voor je op een rij hebben gezet. 

Wanneer is er sprake van “inboedel” en wanneer van “opstal”:

Inboedel: De inboedel (ook wel boedel, huisraad of simpelweg “spullen”) is alles wat zich in een opstal (meestal woning) bevindt en er min of meer toe behoort, maar er geen deel van uitmaakt. De inboedel kan dan ook verwijderd worden zonder dat er schade wordt gemaakt aan de woning.

Opstal: Een object of item hoort bij de opstal, in dit geval de woning zelf, wanneer er bij verwijdering van het object schade zou ontstaan aan de opstal.

Dus in geval van vloeren:

  • Vloeren die je mee kan nemen zonder schade te berokkenen vallen onder “inboedel”: 
    • Vloerbedekking zoals tapijt, vinyl en linoleum vallen altijd onder inboedel. Zelfs als ze zijn vastgezet en/of gelijmd.
    • Laminaat of houten vloeren die nog in de verpakking zitten, vallen ook onder inboedel.
  • Vloeren die je niet, of in ieder geval niet zonder schade, kan meenemen, vallen onder de “opstal”:
    • Laminaat- en houten vloeren die zijn vastgelijmd of vastgeschroefd zijn opstal.
    • Uiteraard zijn ook stenen / tegelvloeren opstal

Welke schade aan vloeren wordt vergoed?

Indien er schade aan een vloer ontstaat wordt deze vrijwel altijd vergoedt indien de oorzaak gelegen is in diefstal, brand, lekkage of storm. Echter, veel schade aan vloeren wordt juist veroorzaakt door “ongelukjes” door de bewoners zelf. Bijvoorbeeld doordat een pot verf omvalt. U bent in deze gevallen enkel verzekerd indien u een All Risk opstal- of inboedelverzekering heeft afgesloten.

Indien er sprake is van waterschade op uw vloer is het van belang om te bekijken wat de oorzaak van deze waterschade is geweest. Een open raam geldt bijvoorbeeld niet als een geldige reden voor waterschade.