Garantie tegen onderverzekering

Indien er bij een inboedel of opstal verzekering sprake is van een zogenaamde “Garantie tegen onderverzekering”, ben je altijd voor het volledige schadebedrag (op enkele uitzonderingen na, zoals kostbare inboedel) verzekerd. Met name in het geval van opstal is dit een goede regeling, want de hoogte van je premiebedrag is op deze manier goed afgestemd op de benodigde dekking. De hoogte van de dekking wordt door verzekeraars op verschillende manieren bepaald, soms d.m.v. gegevens van derden, zoals kadastrale gegevens.